Regels

Algemene voorwaarden

1. Cliënten dienen tijdig aanwezig te zijn voor de behandeling. Als een cliënt niet op komt dagen bij een behandeling, worden 100% van de kosten in rekening gebracht. Als cliënten hun afspraak minder dan 24 uur afzeggen zullen 100% van de kosten in rekening gebracht worden.

2. Tijdens de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden waar u het een en ander kunt vertellen over uw klachten. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt, zodat op basis van deze informatie een passende behandeling kan worden toegepast. Bij wijziging in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven.

3. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan ons vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze NOOIT aan derden verstrekt.

4. Betaling verloopt contant of via pin en dient direct betaald te worden na de behandeling.

5. Alcohol & drugs: Als een cliënt onder invloed is, zal hij/zij niet behandeld worden. De behandeling wordt wel volledig in rekening gebracht.

6. Hygiëne: Als de persoonlijke hygiëne niet op een juiste manier onderhouden wordt, kan de massage worden geweigerd.

7. Erotische en/of seksuele massages maken GEEN deel uit van de behandeling die DFN Massage aanbiedt.

8. Door een afspraak te maken bij DFN Massage gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. U verklaart tevens dat u DFN Massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.

Privacybeleid

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid en contact wilt opnemen met ons, kan dit via de button hieronder.